Harekete Geç ve Harekete Geç++

Topluluğun için sen de Harekete Geç!
amaç

Teknoloji ve inovasyon toplulukları için birleştirici ve iş birlikçi bir ağ oluşturuyoruz.

İster üniversite bünyesinde, ister üniversite bağımsız teknoloji, yazılım, inovasyon, vb. alanlarda faaliyet gösteren toplulukları, Kodluyoruz bünyesinde, tek bir çatı altında bir araya getirmektir. Aynı zamanda hem Kodluyoruz ile hem de Harekete Geç bünyesinde bulunan diğer topluluklarla beraber iletişim içerisinde bulunabileceği bir ortam sunmaktır.

Harekete Geç Seçim Süreci:

🔘 “Harekete Geç” Başvuru formu onaylanan topluluklar ile online bir toplantı yapılarak topluluk yapılanması ve Kodluyoruz bünyesine uyumları değerlendirilir.
     - Gerçekleştirilen toplantının olumlu geçmesi halinde topluluk “Harekete Geç” ağına dahil edilir.
    - Gerçekleştirilen toplantının olumsuz geçmesi halinde topluluk herhangi bir ağa dahil edilmez.
🔘 Başvuru formu onaylanmayan topluluklar herhangi bir ağa dahil edilmez.

Hemen Dahil Ol

Sen de topluluğuna değer katmak, değerli topluluklarla bir araya gelmek ve eğlenmek istiyorsan

Harekete Katıl
Harekete Geç++ Seçim Süreci:

🔘 “Harekete Geç++” Başvuru formu onaylanan topluluklar ile online bir toplantı yapılarak topluluk yapılanması ve Kodluyoruz bünyesine uyumları değerlendirilir.
    - Gerçekleştirilen toplantının olumlu geçmesi halinde topluluk “Harekete Geç++” ağına dahil edilir.
    - Gerçekleştirilen toplantının olumsuz geçmesi halinde, topluluk “Harekete Geç” ağının şartlarını sağlıyorsa “Harekete Geç” ağına dahil edilir. Eğer sağlamıyorsa herhangi bir ağa dahil edilmez.
🔘 Başvuru formu onaylanmayan topluluklar “Harekete Geç” ağı seçim sürecinde değerlendirilir.

harekete geç yapısı

Harekete Geç Yapısını Keşfet

DESTEKLER
HAREKETE GEÇ
HAREKETE GEÇ++
Dijital Medya Sponsorluğu
Topluluklara Özel Buluşmalar ve Etkinlikler
Kodluyoruz Web Sitesinde Topluluğun Logosu
Eğitmen ve Konuşmacı Desteği
Topluluk Mentor Desteği
Geniş Topluluk Ağına Erişme Fırsatı
“Türkiyedeki Teknoloji Toplulukları” İsimli GitHub Reposunun Oluşturulmasında Dahil Olma
“Kodluyoruz Yazılım Geliştirici Anketi” İsimli Çalışmada Dahil Olma
Harekete Geç Katılım Belgesi
BEKLENTİLER
HAREKETE GEÇ
HAREKETE GEÇ++
Kodluyoruz’dan Gönderilen Duyuruları Paylaşmak
Dijital Medya Sponsoru Olunan Etkinliklerde Logo Kullanmak
Toplantılara Katılmak
Harekete Geç++ Topluluklarıyla beraber “Kodluyoruz Yazılım Geliştirici Anketi” İsimli Çalışmayı Gerçekleştirmek
Harekete Geç++ Topluluklarıyla beraber “Türkiyedeki Teknoloji Toplulukları” İsimli GitHub Reposunun Oluşturulmasını Sağlamak
2023 - SAYILARLA harekete geç

Topluluklarla büyüyoruz 🚀

0

Şehir

0

Üniversite

0

Topluluk
sorular

Sık Sorulan Sorular

Aklınıza takılan soruların cevabını bulacağınız ilk adres burası. Tüm soruları incelemeyi unutmayın!

1. Program ücretli mi?

“Harekete Geç” ve “Harekete Geç++” programları tamamen ücretsizdir.

2. Program ne kadar sürecek?

2023 - 2024 eğitim öğretim yılı “Harekete Geç” ve “Harekete Geç++”, Temmuz ayında sona erecektir.

3. “Harekete Geç” ağına katılırken hangi şartlarda eleme oluyor?

Eğer topluluk “Harekete Geç” ağının konseptine uymuyorsa, “Harekete Geç” ağına zarar verebilecek (din istismarı, ırkçılık vb.) şekilde etkinlikleri ya da etkinlik ortamı varsa “Harekete Geç++” ve “Harekete Geç” ağına dahil edilmeyecektir.

4. “Harekete Geç” ağı toplulukları seçim kriterleri nelerdir?

- Topluluğunuzu temsil eden 2 kişinin iletişim becerileri ve topluluğun etkinliklerde çalışacak ekibinin gücü ve yeterliliği,
- Topluluğunuzun, Kodluyoruz topluluğunun değerlerine ve yapısına uyması,
- Topluluğunuzun, harika etkinlikler ortaya çıkartmak için heves ve enerjiye sahip olması,
- Topluluğunuzun, istekli ve arzulu olması,

5. “Harekete Geç” ağı topluluklarının kabul etmesi gereken şartlar nelerdir?

- Kodluyoruz ile sürekli iletişimde olmak, ulaşılabilir olmak.
- Topluluğu temsil eden her 2 temsilcinin de iletişim kanallarına katılması.
- Kodluyoruz tarafından gönderilen duyuruları kendi topluluk kanallarınızda paylaşmak.
- Bir dönem içerisinde gerçekleştirilecek toplantılara %70 üzerinde katılım sağlanması.
- Topluluğunuzun yukarıdaki şartları kabul etmemesi ya da uygulamaması halinde, Kodluyoruz’a ve Kodluyoruz’un marka değerine, Harekete Geç ağının bütünlüğüne zarar vermesi halinde “Harekete Geç” ağından çıkarılabilecektir.

6. Topluluklara mentorluk desteği nasıl sağlanacak?

Kodluyoruz Ekibi içerisinde bulunan ve uzun yıllardır topluluklarla çalışmış, topluluk yönetmiş ekip üyeleri bulunmaktadır. Onların mentorlukları ile topluluklara mentorluk desteği sağlanacaktır.