Teknoloji Sektörü Durum Analizi & Araştırma Raporu

Bilişim sektöründe bir kariyer hedefleyen gençlerin iş bulma süreçlerini desteklemek üzere hayata geçirdiğimiz yazılım bootcamp’lerimiz artarak devam ediyor!

2019 yılında Avrupa Birliği’nin desteğiyle gerçekleşecek “Bilişimde İlk Kariyer” projesiyle 4 farklı şehirde 12 uzun dönemli bootcamp hayata geçireceğiz. Bu projeyi sağlam temellere oturtmak, Türkiye’deki yazılım sektörünün ve gençlerin ihtiyaçlarını öğrenebilmek için yaptığımız kapsamlı araştırmayı tamamladık.

Araştırmamız içerisinde 250 şirketle gerçekleştirdiğimiz anketin yanında; gençler, akademisyenler ve yazılımcılarla yaptığımız mülakatlar ve odak görüşmelerinin sonuçları yer alıyor.

Bu raporla, hem Türkiye’de yazılım sektörünün bu gününü ve gelecek beklentilerini, hem de bu alanda kariyer hedefleyen gençlerin seslerini paylaşıyoruz.

Projemize yön gösterici olması için hazırladığımız “Türkiye Teknoloji Sektörü Durum Analizi Raporu”, hem sektörün hem de gençlerin ihtiyaçlarını analiz ediyor. Rapora ulaşmak için lütfen tıklayın:

Raporu İndir!

 


Bilişimde İlk Kariyer Projesi, Sivil Toplum Sektörü altındaki “Sivil Toplum Destek Programı I-Yerel STK’lar Hibe Programı” altında yürütülmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bu hibe programının bütçesi yaklaşık 2.100.000 avrodur. Hibe programı kapsamında 38 proje destek almaya hak kazanmıştır. Sivil Toplum Destek Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 bütçesinden finanse edilmektedir; T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

Bu yayının içeriğinden sadece Kodluyoruz Derneği sorumludur ve hiçbir surette AB’nin görüşlerini içermez.