Biz kimiz?

Kodluyoruz Derneği, Türkiye’de teknoloji okuryazarlığını arttırmayı ve bilişim alanında giderek artması öngörülen istihdam açığına çözüm olacak yetenek havuzunu geliştirmeyi hedefleyen bir sivil toplum örgütüdür.

İlköğretim, lise, üniversite öğrencileri ile üniversite sonrası iş bulma sürecindeki gençlere teknoloji okuryazarlığı ve kodlama alanında çeşitli eğitimler vermektedir. Üniversite öğrencisi ve yeni mezunu gençlere iş birliği yaptığı organizasyonlar ve sektörel topluluklar vasıtasıyla stajlar sağlayarak gençlerin iş hayatına geçişlerine destek olmak üzere çalışmaktadır.

Vizyonumuz

Önümüzdeki beş yıllık süreçte hayata geçireceğimiz çalışmalarımızdaki vizyonumuz:

– Bilişim ile ilgili konularda sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim programları geliştirmek ve üniversitelerle iş birlikleri yaparak Kodluyoruz tarafından geliştirilen bu programların akademik seviyede de kullanılmasını sağlamak istiyoruz.

– Bilişim alanında akademik ve sektörel ihtiyaçları anlayarak şu anda birbiriyle konuşmayan bu iki alanın ortak bir dil oluşturmasına katkıda bulunmak ve bu konuda iki tarafın da güvendiği bir merci olmayı hedefliyoruz

– İstanbul dışında farklı şehirlere de yayılarak farklı illerdeki gençlerin bilişim sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yetişmesi için eğitimler ve etkinlikler düzenlemek; bunun için de üniversite kulüplerinin kurumsallığından faydalanarak sürdürülebilir bir oluşum ortaya koymak istiyoruz.

– Mezunlar Kulübü ile gençlere kendilerini ifade edebilecekleri ve birbirlerine iş fırsatları yaratmasına destek olacak bir topluluk oluşturmak ve bilişim alanına ilgi duyan gençlerin içinde bulunmak istediği bir dayanışma ağı olmayı amaçlıyoruz.

– Bilişim sektöründe cinsiyete dayalı eşitsizliğin altını çizmek, cinsiyete değil yeteneğe dayalı iş bölümünün yaygınlaşması için savunuculuk yapmak hedefliyoruz.

– Farklı şehirlere de yayılarak diğer illerdeki gençlerin bilişim sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yetişmesi için eğitimler ve etkinlikler düzenlemek; bunun için de üniversite kulüplerinin kurumsallığından faydalanarak sürdürülebilir bir oluşum ortaya koymak istiyoruz.

Neden varız?

Teknoloji yaşadığımız dünyaya hızla yön verirken, günümüzde kodlama bilmenin, dünyanın dilini anlamakla eşdeğer olduğuna inanıyoruz. Ancak, hızla değişen dünyamızın eğitim modelleri bu değişimin hızına ayak uyduramıyor. Bununla birlikte sosyoekonomik faktörler nedeniyle ülkemiz gençleri eğitim ve kariyer yolculuklarında eşit şartlara sahip olamıyorlar.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek genç işsizlik oranına sahip: 15-29 yaş arası gençlerin %30’u işsiz veya herhangi bir eğitim almıyor. Dahası, işsizlik oranları eğitim seviyesi arttıkça yükseliyor. Yazılım sektöründe 70,000 kişilik bir açık olmasına karşın, eğitim sistemindeki yetersizlikler ve firmaların seçim süreçlerindeki öncelikleri nedeniyle yazılım sektörünün insan kaynağı açığı gün geçtikçe büyüyor.

Kodluyoruz, tüm bu sorunlara bir çözüm olmak üzere Ağustos 2016’da kuruldu. Ürettiğimiz açık eğitim kaynakları, düzenlediğimiz etkinlikler ve bootcamp’ler ile teknoloji sektöründeki yetenek açığını kapatmak ve genç işsizliğe çözüm olmak için çalışıyoruz.