Bilişimde İlk Kariyer

Bilişim sektöründe bir kariyer hedefleyen gençlerin iş bulma süreçlerini desteklemek üzere hayata geçirdiğimiz yazılım eğitimlerimiz artarak devam ediyor! 2019 yılında Avrupa Birliği’nin desteğiyle gerçekleşecek “Bilişimde İlk Kariyer” projesiyle 4 farklı şehirde 12 uzun dönemli yazılım eğitimi hayata geçireceğiz.  

SASAM’ ın verilerine göre bilgisayar ile ilgili bölümlerden mezun olan gençlerin becerileri  ile sektörün ihtiyaçları arasında %42.5 oranında uyuşmazlık bulunuyor. Teknoloji sektörünün ihtiyaçlarına doğru cevaplar üretemediği için ilgili bölümlerden mezun olan gençler sektöre entegre olamıyor. Türkiye’de üniversite mezunlarının işsiz nüfus arasında en büyük paya sahip nüfus oluşu ve teknoloji sektöründeki hızlı değişim, Türkiye için kritik bir açığa işaret ediyor.

Kodluyoruz olarak bu kritik açığın farkındayız ve gençlerin bilişim alanında nitelikli çalışanlar olarak iş hayatına katılımını, sektörün değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde donanım sahibi olmalarını istiyoruz. “Bilişimde İlk Kariyer” projesiyle sektördeki yetenek açığını kapatmayı ve teknoloji alanındaki genç işsizliğini azaltmak için çalışıyoruz.

Teknoloji sektöründeki yetenek açığı gençlerin olduğu kadar sektörde faaliyet yürüten firmalar açısından da önemli.  Bu projemiz ile teknoloji sektöründeki yetenek açığına sektörle ortak çözüm bulmak istiyoruz. “Teknoloji  Sektörü İhtiyaç Araştırması” anketiyle sektörün ihtiyaçlarını analiz edip, yazılım eğitimlerimizi bu talepler doğrultusunda şekillendireceğiz.

 TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DURUM ANALİZİ  & ARAŞTIRMA RAPORU’NU OKUMAK İÇİN TIKLAYIN!

 

Bilişimde İlk Kariyer Projesi, Sivil Toplum Sektörü altındaki “Sivil Toplum Destek Programı I-Yerel STK’lar Hibe Programı” altında yürütülmektedir. Sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan bu hibe programının bütçesi yaklaşık 2.100.000 avrodur. Hibe programı kapsamında 38 proje destek almaya hak kazanmıştır. Sivil Toplum Destek Programı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) 2014 bütçesinden finanse edilmektedir; T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir.

Bu yayının içeriğinden sadece Kodluyoruz Derneği sorumludur ve hiçbir surette AB’nin görüşlerini içermez