Biz kimiz?

Kodluyoruz, ülkemizdeki gençlerin geleceklerine yüksek değer katacak kodlama eğitimleri sağlayan, kâr amacı gütmeyen ve tamamen gönüllülerden oluşan bir sosyal girişim ve yazılım hareketidir.

Vizyonumuz:

Türkiye’nin yazılım alanında bir yetenek havuzu olması ve kod okuryazarlığının yaygınlaşması.

Neden varız?

Teknoloji yaşadığımız dünyaya hızla yön verirken, günümüzde kodlama bilmenin, dünyanın dilini anlamakla eşdeğer olduğuna inanıyoruz. Ancak, hızla değişen dünyamızın eğitim modelleri bu değişimin hızına ayak uyduramıyor. Bununla birlikte sosyoekonomik faktörler nedeniyle ülkemiz gençleri eğitim ve kariyer yolculuklarında eşit şartlara sahip olamıyorlar.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek genç işsizlik oranına sahip: 15-29 yaş arası gençlerin %30’u işsiz veya herhangi bir eğitim almıyor. Dahası, işsizlik oranları eğitim seviyesi arttıkça yükseliyor. Yazılım sektöründe 70,000 kişilik bir açık olmasına karşın, eğitim sistemindeki yetersizlikler ve firmaların seçim süreçlerindeki öncelikleri nedeniyle yazılım sektörünün insan kaynağı açığı gün geçtikçe büyüyor.

Kodluyoruz, tüm bu sorunlara bir çözüm olmak üzere Ağustos 2016’da kuruldu. Ürettiğimiz açık eğitim kaynakları, düzenlediğimiz etkinlikler ve bootcamp’ler ile teknoloji sektöründeki yetenek açığını kapatmak ve genç işsizliğe çözüm olmak için çalışıyoruz.